Khuyến mại

Hội chứng sáng thứ hai

2 bình luận

Để chỉ trạng thái mệt mỏi trong ngày đầu tuần và lo ra vào ngày cuối tuần ở nhiều người lao động, từ lâu trong dân gian vẫn phổ biến câu nói “Mắt thứ hai, tai thứ bảy”. Thời gian gần đây, do có nhiều ngày nghỉ hơn vào cuối tuần...


Danh mục tin

Các từ khóa