Huy chương

Bên cạnh việc gia tăng uy tín bằng các câu hỏi và câu trả lời, bạn nhận được các huy chương vì sự giúp đỡ đặc biệt đối với cộng đồng. Các huy chương sẽ được xuất hiện ở trang hồ sơ cũng như bài viết của bạn.

Popular Question 0 awarded users Asked a question with at least 150 views
Câu hỏi đáng chú ý 0 awarded users Asked a question with at least 250 views
Famous Question 0 awarded users Asked a question with at least 500 views
Credible Question 0 awarded users Question set as favorite by 1 user
Favorite Question 0 awarded users Question set as favorite by 5 users
Câu hỏi xuất sắc 0 awarded users Question set as favorite by 25 users
Sinh viên 0 awarded users Asked first question with at least one up vote
Câu trả lời hay 0 awarded users Question voted up 4 times
Câu hỏi hay 0 awarded users Question voted up 6 times
Câu hỏi Tuyệt vời 0 awarded users Question voted up 15 times
Học giả 0 awarded users Asked a question and accepted an answer
Giáo viên 0 awarded users Received at least 3 upvote for an answer for the first time
Câu trả lời hay 0 awarded users Answer voted up 4 times
Câu trả lời hay 0 awarded users Answer voted up 6 times
Câu trả lời Tuyệt vời 0 awarded users Answer voted up 15 times
Enlightened 0 awarded users Answer was accepted with 3 or more votes
Guru 0 awarded users Answer accepted with 15 or more votes
Tự học 0 awarded users Answered own question with at least 4 up votes
Người viết tự truyện 0 awarded users Completed own biography
Commentator 0 awarded users Posted 10 comments
Pundit 0 awarded users Left 10 answers with score of 10 or more
Chief Commentator 0 awarded users Posted 100 comments
Nhà phân loại 0 awarded users Created a tag used by 15 questions
Critic 0 awarded users First downvote
Disciplined 0 awarded users Deleted own post with 3 or more upvotes
Editor 0 awarded users First edit
Chuyên viên hỗ trợ 0 awarded users First upvote
Peer Pressure 0 awarded users Deleted own post with 3 or more downvotes
Đặt một Câu hỏi

Giữ liên lạc

Về Diễn đàn này

Cộng đồng này là một cộng đồng các chuyên gia và những người có đam mê với đầy nhiệt huyết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Đọc Hướng dẫn