THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • - Thiết kế siêu mỏng, tuyệt đẹp
 • - Chống sốc với vỏ Aluminum
 • - Ổ thiết kế dành cho Macbook
 • - Tốc độ thần tốc
 • - Tản nhiệt tốt
 • - Thiết kế siêu mỏng, tuyệt đẹp
 • - Chống sốc với vỏ Aluminum
 • - Ổ thiết kế dành cho Macbook
 • - Tốc độ thần tốc
 • - Tản nhiệt tốt
 • Cổng giao tiếp : USB 3.0, 2.0.
 • Có hỗ trợ UASP.
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu : 450MB/s.
 • Tính năng bảo mật bằng cài đặt password.
 • Kích thước : 71 x 9.2 x 53.2 mm.
 • Trọng lượng : 30 gram.
 • Cổng giao tiếp : USB 3.0, 2.0.
 • Có hỗ trợ UASP.
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu : 450MB/s.
 • Tính năng bảo mật bằng cài đặt password.
 • Kích thước : 71 x 9.2 x 53.2 mm.
 • Trọng lượng : 30 gram.
 • Cổng giao tiếp : USB 3.0, 2.0.
 • Có hỗ trợ UASP.
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu : 450MB/s.
 • Tính năng bảo mật bằng cài đặt password.
 • Kích thước : 71 x 9.2 x 53.2 mm.
 • Trọng lượng : 30 gram.
 • Cổng giao tiếp : USB 3.0, 2.0.
 • Có hỗ trợ UASP.
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu : 450MB/s.
 • Tính năng bảo mật bằng cài đặt password.
 • Kích thước : 71 x 9.2 x 53.2 mm.
 • Trọng lượng : 30 gram.