THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • Có chức năng mở rộng bộ nhớ cho Macbook
 • Dung lượng lớn, thoải mái lưu trữ
 • Có khả năng chống nước, bụi và chống sốc
 • Có chức năng mở rộng bộ nhớ cho Macbook
 • Dung lượng lớn, thoải mái lưu trữ
 • Có khả năng chống nước, bụi và chống sốc
 • Có chức năng mở rộng bộ nhớ cho Macbook
 • Dung lượng lớn, thoải mái lưu trữ
 • Có khả năng chống nước, bụi và chống sốc
 • Có chức năng mở rộng bộ nhớ cho Macbook
 • Dung lượng lớn, thoải mái lưu trữ
 • Có khả năng chống nước, bụi và chống sốc