THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 16 GB
 • Tốc độ đọc: 90 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 40 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ đọc: 48 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 15 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 32 GB
 • Tốc độ đọc: 95 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 90 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 64 GB
 • Tốc độ đọc: 280 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 250 MB/s
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 32 GB
 • Tốc độ đọc: 90 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 20 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 128 GB
 • Tốc độ đọc: 95 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 90 MB/s
 • Dung lượng: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
 • Tốc độ: tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 10MB/giây
 • Hiệu năng: lên đến 30MB/giây đọc, ultra-high-speed bus I (UHS-I)
 • Định dạng tập tin: FAT32 (SDHC 8GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)
 • Dung lượng: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
 • Tốc độ: tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 10MB/giây
 • Hiệu năng: lên đến 30MB/giây đọc, ultra-high-speed bus I (UHS-I)
 • Định dạng tập tin: FAT32 (SDHC 8GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)
 • Tính linh hoạt: Khi được gắn vào adapter, có thể sử dụng như thẻ nhớ SDXC kích cỡ tiêu chuẩn.
 • Tương thích: Với các thiết bị SDXC. Thẻ nhớ SDXC không tương thích với các thiết bị hoặc đầu đọc thẻ chỉ hỗ trợ microSD và microSDHC.
 • Bảo hành: Trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 • Dung lượng*: 64GB
 • Kích cỡ thẻ nhớ microSDXC: 11mm x 15mm x 1mm
 • Kích cỡ Adapter SD: 24mm x 32mm x 2.1mm
 • Mức tốc độ: Class 10 – Tỷ lệ truyền tải dữ liệu tối thiểu 10MB/giây
 • Dung lượng: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
 • Tốc độ: tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 10MB/giây
 • Hiệu năng: lên đến 30MB/giây đọc, ultra-high-speed bus I (UHS-I)
 • Định dạng tập tin: FAT32 (SDHC 8GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)
 • Loại sản phẩm: microSD
 • Dung lượng: 64 GB
 • Tốc độ đọc: 95 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 90 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 32 GB
 • Tốc độ đọc: 95 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 75 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 32 GB
 • Tốc độ đọc: 90 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 40 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 64 GB
 • Tốc độ đọc: 90 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 20 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 128 GB
 • Tốc độ đọc: 90 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 30 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 128 GB
 • Tốc độ đọc: 90 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 40 MB/s
 • Tuân thủ: Với tiêu chuẩn kỹ thuật của Hiệp hội Thẻ nhớ SD
 • Tính linh hoạt: Khi được gắn vào adapter, có thể sử dụng như thẻ nhớ SDXC kích cỡ tiêu chuẩn.
 • Tương thích: Với các thiết bị SDXC. Thẻ nhớ SDXC không tương thích với các thiết bị hoặc đầu đọc thẻ chỉ hỗ trợ microSD và microSDHC.
 • Bảo hành: Trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 • Dung lượng*: 32GB
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 128 GB
 • Tốc độ đọc: 80 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 15 MB/s
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 128 GB
 • Tốc độ đọc: 95 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 45 MB/s
 • Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1.
 • Giao hàng miễn phí toàn quốc, nhận hàng và thanh toán với nhân viên giao hàng.
 • Loại sản phẩm: SD Card
 • Dung lượng: 32 GB
 • Tốc độ đọc: 95 MB/s
 • Tốc độ Ghi: 90 MB/s